Categories
Boganmeldelse

Ledelseskommunikation – Teori og cases om følgeskab og forandring – Boganmeldelse

Af Helle Petersen

Den her bog er med flere aktuelle cases fra større danske virksomheder. Min interesse i bogen kommer fra min kommunikationsfaglige baggrund, hvor jeg arbejder med kommunikation og også samtidigt har interesse i emnet og at være medvirkende til et godt overordnet samarbejde på tværs af funktioner. Den er også skrevet til kommunikationsfaglige med længerevarende uddannelse.

Eksemplerne der tages op i bogen tager udgangspunkt i forskeres analyse af ledelseskommunikationen hos virksomhederne. Både private og offentlige.

Bogen starter ud med hvordan ledelseskommunikation har udviklet sig siden år 1900 og frem til i dag. Og om hvordan det er blevet et mere og mere interessant emne og organisationsfunktion. I dag er det meget mere kompliceret og der er et væld af ledelsesdefinitioner og fagligt stof at læse på.

I bogen får man et indblik i hvordan perioderne har været præget af industralisering, masseproduktion, lønudvikling, dernæst motivation, trivsel og demokratisering, så lavkonjunktur, loyalitet og forpligtelser, for til sidst at blive mere bæredygtigt, tilpasningsdygtigt med fokus på sammenhæng og gensidighed.

Hvert kapitel, som er skrevet af forsker, har i slutningen en litteraturliste, hvis man skulle få lyst til at dykke dybere ind i noget specifikt indenfor det kapitel. Bogen er meget teoretisk og forklarer i dybden hvordan noget er forsket og fungerer, dertil er der præsenteret figurer og efterfølgende eksempler fra virkeligheden.

Nogle af de samme emner går igen fra Parat til ledelse, som jeg også læste for nyligt, men er i denne bog meget mere dybdegående teoretisk forklaret. F.eks. omtales selvledende teams som værende noget der vil blive mere og mere af i fremtiden. Det er noget jeg også selv synes jeg kan se en tendens.

Når man læser bogen som er meget teoretisk grundet sin tunge forskningsbaserede indhold, er der forskel på kapitlernes form og skrevne indhold. Eksemplerne der beskrives i bogen er i større danske koncerner hvor de har implementerer strukturer og processer der har fungeret for dem. Det er god inspiration til andre større organisationer, der har behov for at se hvordan noget har virket for andre og hvorfor i forbindelse med hvordan de selv kan implementere lignende strukturer og processer.

Et af kapitlerne omhandler krisekommunikation herunder eksemplet på en uklar opgave såsom coronakrisen som er det nyligste eksempel på noget der skal håndteres uden at have forhenværende erfaring at trække på.

I et andet kapitel er der beskrevet hvordan Ted Talks har inspireret Arla til at lave deres eget koncept med Q&A og diskussion internt i virksomheden.

Identificering af lederroller og analyse af samtaler og deres relationelle forhold bliver også diskuteret.

Forandring er noget de fleste gennemgår på et eller andet tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv. Der er også et kapitel om forandringskommunikation og eksempler på hvordan man kan fremstå mere klart og motiverende samt blive bedre til sine argumenteringsevner.

Bogen har teorier og forskellige indsigter i krisekommunikation og forandringskommunikation med gode og konkrete eksempler fra flere vinkler og niveauer. Der tages udgangspunkt i de følelsesmæssige aspekter fra modtageren, kommunikatøren og lederens måde at kommunikere på.

Hvis man gerne vil dykke ned i teorier, baggrunde, forskning og læse konkrete eksempler på et stort organisationsniveau, er denne en god bog at læse.