Categories
Boganmeldelse Kommunikation Mangfoldighed

Emotionelle kundetyper – lommebogen – Boganmeldelse

Forfattere: Sanne Dollerup og Jannie Illum Gade

Da jeg kom til EmailSummit-konferencen for første gang fik jeg chancen for at læse denne bog. En bog med de fire forskellige kundetyper i farverne, rød, gul, blå og grøn. En bog med forskning bag, og gode eksempler på hvilke kundetyper pg produkttyper der findes indenfor hver farve. Farver har personligt altid interesseret mig, da der klart er noget psykologisk bag både forbrugeradfærd, farver og den måde man vælger at markedsføre sig på. De enkelte kundetyper handler nemlig vidt forskelligt pg på hver sin måde – og de er faktisk delt op i de her4 typer. Og det eksemplificerer bogen virkelig god med konkrete eksempler.

Ligesom man netop deltog i EmailSummit, en konference og email og hvordan man f.eks. bruger det i sin strategi, så er emotionelle kundetyper også en metode man kan implementere i sin kommunikationsstrategi.

Da jeg til dagligt arbejder med kommunikation, kan jeg godt visualisere hvordan de enkelte farver illustrerer en bestemt kundetype, samt hvilken jeg som regel agerer som. Det er det denne bog er god til – der er rigtig gode ægte eksempler på hvordan kundetyperne findes ude ved de forskellige produkter og ydelser.

Denne bog som er en lommebog af de emotionelle kundetyper er en god start til at se om man kan bruge den i sin strategi. Vil man gå mere i dybden findes der endnu dybere indsigt ind i hver af de enkelte farver/ kundetyper. Det vil give rigtig god mening at gøre det især når man har et større og mere komplekst brand, hvor man vil nå ind til kernen af sine bedste kunder, om ikke andet for at opnå det bedste for kunderne.