Categories
Uncategorized

Lærerige interviews – trin for trin – Boganmeldelse

Forfatter: Lene Tanggaard

At mestre kunsten af interviews er en uundværlig færdighed for enhver, der ønsker at udføre dybdegående undersøgelser. I bogen “BA: Lærerige interviews – trin for trin” guider Lene Tanggaard læseren gennem en lærerig rejse, der strækker sig fra grundlæggende principper til avancerede strategier.

Tanggaard deler værdifulde indsigter om interviewprocessen og fremhæver, at kunsten ikke er at være en perfekt interviewer, men at være dygtig til at opfange det interessante undervejs og lære af fejl og mangler. Hun understreger vigtigheden af fleksibilitet og at vælge interviewpersoner med omhu for at skabe en grundig og indsigtsgivende undersøgelse.

En af bogens styrker er dens fokus på forberedelse. Tanggaard pointerer, at nøglen til et vellykket interview ikke kun er emneforberedelse, men også evnen til at tilpasse sig den dynamiske og kontekstafhængige karakter af interviews. Hun deler strategier som informationsorienteret udvælgelse, ekstreme cases og paradigmatisk udvælgelse for at sikre en nuanceret tilgang.

Bogens dybe indsigt i økologisk validitet, hvor interviewet finder sted i den praktiske virkelighed, gør den særdeles relevant. Tanggaard opmuntrer læseren til kreativitet og evnen til at give gode begrundelser, selv når tingene ikke altid passer sammen.

Praktiske tips som mindmaps til inspiration og nøgleprincipper som klar formålstruktur, ligeværdighed med en fundamental asymmetri og at gå med processen, bidrager til at forankre læseren i essentielle aspekter af interviewprocessen.

Bogen udforsker også den fænomenologiske metode og fremhæver vigtigheden af at interessere sig for menneskers livsverden for at analysere oplevelser, erfaringer og holdninger. Tanggaard opfordrer til at tænke i formidling fra starten for at lette resultatformidlingen.

Samlet set er “BA: Lærerige interviews – trin for trin” en uundværlig ressource for alle, der ønsker at forfine deres interviewfærdigheder. Lene Tanggaards ekspertise og dybdegående tilgang gør bogen til en uvurderlig vejledning for alle, der ønsker at skabe meningsfulde og indsigtsfulde interviewundersøgelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *